آدرس کلنیک : ساری خیابان فرهنگ ابتدای کوی توکل ساختمان پزشکان طبقه اول

تلفن تماس : 33318989-011

پشتیبانی : 09113194089

ایمیل :info@taranomclinic.com